Laat de rotklusjes over aan robots

Laat de rotklusjes over aan robots

FollowFollowFollowFollowFollow ‘Laat de rotklusjes over aan robots’   Voor een vol theater houdt robotica-expert Julian Jagtenberg een vurig pleidooi voor de inzet van robots in de zorg. Zijn inspiratiesessie doorbreekt het beeld van de mechanische mannetjes van...